Lista aktualności Lista aktualności

Apel!! Nie wypalajcie traw!!

Jak co roku, wraz z nadejściem wiosny, rozpoczyna się sezon na wypalanie traw. Na łąkach, rowach, ugorach i na miedzach palony jest ogień, który niszczy szlachetne gatunki roślin, trawy, zioła, pozostawiając tylko silne chwasty odporne na żar i wysoką temperaturę. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, w tym mikroorganizmy warunkujące życie roślin oraz liczne małe zwierzęta, które są bezbronne wobec tego żywiołu.

            Niekontrolowany proces spalania często rozprzestrzenia się, powodując pożary lasu.
Działania gaśnicze podjęte w tym zakresie przez jednostki Straży Pożarnej zwiększają w znaczący sposób wydatki środków finansowych na ich utrzymanie.

            Mając powyższe na uwadze, zwracamy się prośbą o zaniechanie wczesnowiosennego wypalania suchych traw, a w przypadku zauważenia takiego zdarzenia, natychmiastowego alarmowania pod numer 998 bądź 112.