Lista aktualności Lista aktualności

Las Pamięci Jana Pawła II

„Przyroda nie jest tylko zbiorem obiektów do eksploatacji, ale środowiskiem, w którym człowiek żyje i rozwija się” – te słowa Papieża, Jana Pawła II, z przemówienia w Nepalu w 1986 roku stały się mottem posadzonego w Nadleśnictwie Rokita w ramach akcji „Łączą nas drzewa” Lasu Pamięci – żywego pomnika upamiętniającego tego Wielkiego Polaka. Akcja ta została zainicjowana przez Sekretarza stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarkę oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę i jej zadaniem jest, poza zwiększeniem powierzchni zielonych płuc naszego kraju również wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.

Nasz pomnikowy las zasadzony został w Leśnictwie Rokita 14 kwietnia a wydarzenie to zostało upamiętnione tablicą pamiątkową umieszczoną na kamieniu obok miejsca sadzenia.

Mamy nadzieję, że ten symbol na pokolenia będzie budował w nas wszystkich pamięć o naukach i przesłaniu naszego Papieża – Jana Pawła II.