Asset Publisher Asset Publisher

Sokół wędrowny (Falco peregrinus) szkolenie z rozpoznawania

15 września odbyło się w Nadleśnictwie Rokita szkolenie dotyczące rozpoznawania sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w środowisku naturalnym przeprowadzone przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach realizowanego Projektu unijnego na latach 2017-2021.

Szkolenie prowadził Pan Łukasz Grzenkowski który zaprezentował żywe sokoły wędrowne (sokolnicze), dzięki czemu szkolenie miało większą wartość merytoryczną.

Sokół wędrowny jest gatunkiem, który praktycznie całkowicie wyginął w Polsce w latach 60-tych ubiegłego wieku. Od lat 90-tych prowadzona jest jego reintrodukcja w Polsce.

 W latach 2010-2021 Stowarzyszenie wypuściło na wolność prawie tysiąc sokołów. Od pierwszego gniazda w 1999 roku, jakie pojawiło się  Polsce po kilkudziesięciu latach jego nieobecności, w naturze wykluło się już około 900 sokołów. Mamy w Polsce obecnie ponad siedemdziesiąt par lęgowych na terenach górskich, miejskich i leśnych. 

Tekst i fotografie: B. Adamczyk