Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta leśników niemieckich

W dniu 23.06.2023 r. zakończył się kilkudniowy pobyt na terenie Nadleśnictwa Rokita młodych leśników niemieckich, absolwentów wyższych uczelni.
Nasi goście za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Leśnego zwrócili się z prośbą o umożliwienie im zapoznania się z gospodarką leśną prowadzoną w Lasach Państwowych. Taką możliwość  stworzyło  Nadleśnictwo Rokita, gdzie zaprezentowano rezultaty prac prowadzonych w terenie oraz organizację biura nadleśnictwa.
Wizyta, mająca charakter praktyki przebiegała w przyjaznej atmosferze. Niemieccy leśnicy u progu swojej kariery zawodowej, mieli możliwość skorzystania  z naszych doświadczeń. Podczas spotkania podsumowującego wizytę z uznaniem wypowiadali się o tym co tutaj usłyszeli i zobaczyli.

Tekst i zdjęcie: Polskie Towarzystwo Leśne, Nadleśnictwo Rokita