Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

W roku 2017 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PEFC-17/0618 i subcertyfikat dla Nadleśnictwa Rokita 17/0618-27 ważny jest do dnia 13 listopada 2023 roku.