Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

 

Nadleśnictwo Rokita udostępnia Decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr 57 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie:

Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie"

Standaryzacja procesów planowania, przygotowania postępowań o zamówienia publiczne oraz odbioru prac leśnych powinna pozytywnie wpłynąć na transparentność procesów i równe traktowanie wykonawców.

 

Fot. Adam Wiśniewski