Asset Publisher Asset Publisher

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Rokita

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita
działając w imieniu Skarbu Państwa, dążąc do powiększania zasobów
leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
postępując zgodnie z art.37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz.U. 2022 poz.672)
informuje, iż jest zainteresowany
nabyciem nieruchomości gruntowych stanowiących lasy lub grunty
przeznaczone do zalesienia.

 

 

Załączniki:

  1. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita o nabywaniu gruntów.
  2. Zarządzenie nr 79/2021 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.