Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Rokita leżą w Krainie Bałtyckiej, w Dzielnicy Niziny Szczecińskiej. Na terenie całego nadleśnictwa rosną wielogatunkowe, mieszane, przeważnie dwupiętrowe lasy. Stosunki wodne na tym terenie w głównej mierze kształtowane są przez zlewnię rzeki Dziwny, która wpada bezpośrednio do Morza Bałtyckiego.

Charakterystyka przyrodniczo-leśna

Fot. Archiwum Nadlesnictwa

Lasy Nadleśnictwa Rokita leżą w Krainie Bałtyckiej, w Dzielnicy Niziny Szczecińskiej. Klimat omawianego terenu charakteryzuje się wpływami klimatu morskiego i pojeziornego. Występuje tu duża ilosć cieków wodnych, przepływają niewielkie rzeki oraz liczna sieć strumieni. Do kompleksów lesnych przylega pięć dużych jezior i kilka mniejszych zbiorników wodnych oraz pólnocno-wschodni brzeg zalewu szczecińskiego. 

Siedliska lasowe stanowią 42%, natomiast siedliska wilgotne 27% powierzchni nadleśnictwa. 

 

Na terenie całego nadleśnictwa rosną wielogatunkowe, lasy mieszane

 

 

 

 

 

Udział poszczególnych typów siedliskowych lasu przedstawia się następująco:  

    BMśw - bór mieszany świeży - 39% Fot. Archiwum Nadleśnictwa

    LMśw - las mieszany świeży - 25% 

    LMw - las mieszany wilgotny - 11%

    BMw - bór mieszany wilgotny - 8%

    Ol - ols - 5% 

    Lsw - las swieży - 5%

    Bśw - bór świeży - 4% 

    Lw - las wilgotny - 2%     

 Na terenie całego nadleśnictwa rosną wielogatunkowe, mieszane lasy, przeważnie dwupiętrowe, sosnowo-bukowe, sosnowo-dębowe, sosnowo-świerkowe, sosnowo-jaworowe z licznymi litymi fragmentami dąbrów, olesów, świerczyn, buczyn, brzezin, a nawet lite drzewostany jaworowe, jesionowe, bogate lasy łęgowe z dębami, olchami, wiązami i jesionami, lasy z licznym modrzewiem, doskonale rosnącą daglezją oraz ciekawe fragmenty sosnowo-lipowe. Zdecydowana większość porośnięta jest gęstymi podszytami.  

 

 Udział gatunków panujących (powierzchniowo):Fot. Archiwum Nadleśnictwa
• Sosna - 70%
• Olcha, brzoza - 20%
• świerk - 45%
• Dąb - 3%
• Buk - 1,5%
• Jesion, jawor  - 0,3%
      Wśród krzewów podszytowych dominuje jarzębina, czeremcha, bez czarny, leszczyna,  kalina, na nasłonecznionych brzegach drzewostanów rokitnik i tarnina, na podmokłych woskownica i wierzby oraz rodzima liana – wiciokrzew pomorski. 

 

   Nadleśnictwo Rokita położone jest w zlewni Morza Bałtyckiego. Stosunki wodne na tym terenie w głównej mierze kształtowane są przez zlewnię rzeki Dziwny, która wpada bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Rzeki płynące przez obszar nadleśnictwa swoimi zlewniami obejmują: rz. Gardoninkę, rz. Grzybnicę, rz. Niemicę, rz. Stawnę, rz.Wołczenicę.
Według mapy geologicznej Polski obszar nadleśnictwa położony jest w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego stadiału pomorskiego. Gleby w nadleśnictwie tworzą głównie utwory czwartorzędowe.