Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie Nadleśnictwa Rokita wyznaczonych jest 6 obszarów Natura 2000:

Dyrektywa Ptasia:

1. "Łąki Skoszewskie" - kod obszaru: BLP320007. Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa: 200,81 ha.

2. "Zalew Szczeciński" - kod obszaru: BLP320009. Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa: 17,43 ha.

3. "Puszcza Goleniowska" - kod obszaru: BLP320012. Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa: 4241,10 ha.

Dyrektywa Siedliskowa:

1. "Ostoja Goleniowska" - kod obszaru: BLH320013. Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa: 1704,95 ha.

2. "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" - kod obszaru: BLH320018. Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa: 37,39 ha.

3. "Ostoja Golczewska" - kod obszaru: BLH320052. Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa: 802,28 ha.