Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Nazwa Oddział, pododdział Powierzchnia Akt prawny
"Mszar Łęgno" 335 h, 345 b 5,47 DZ.U. Nr 50-5819-poz. 752     Uchwała NR XL/361/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie 
"Grabiński Mszar" 341 l 0,96
"Bagno pod Uniborzem" 126 g, 127 f 1,2 DZ.U.Nr 56-5976-poz.1012   Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie
"Małe Jeziorko" 217 i, j 0,52
"Samlińskie Błonie" 77hikmno 4,67 Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2016 r.
Moczar pod Uniborzem 142 c 2,04 Uchwała Nr XXXIV/348/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 17 kwietnia 2017