Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne.

Na terenie Nadleśnictwa Rokita pod względem troficznym dominuje bór mieszany świeży. Jednak siedliska borowe łącznie już tylko w niewielkim stopniu przewyższają siedliska lasowe.

Zasobność drzewostanów wynosi 308 m3/ha, przeciętny wiek 57 lat.

Udział siedlisk leśnych

·         52 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku

·         42 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

·         6 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

 

Udział gatunków lasotwórczych

·         60 proc. – sosna

·         10 proc. – brzoza

·         10 proc. – olcha

·         9 proc. – świerk, modrzew, daglezja

·         6 proc. – dąb

·         3 proc. – buk

·         2 proc. - pozostałe


Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

·         12 proc. – I klasa

·         15 proc. – II klasa

·         32 proc. – III klasa

·         21 proc. – IV klasa

·         11 proc. – V klasa

·         6 proc. – VI klasa i starsze

·         3 proc. – KO + KDO

 

Przeciętna zasobność drzewostanów

·         Sosna – 322 m sześc./ha

·         Modrzew – 290 m sześc./ha

·         Świerk – 298 m sześc./ha

·         Buk – 254 m sześc./ha