Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Rokita
Nadleśnictwo Rokita
91 418-65-81, 418-68-81, 91 418-68-35

Rokita 2

72-110 Przybiernów

NIP: 856-000-51-32

Nadleśniczy
Mariusz Wabiszczewicz
914186581 (121)
Zastępca Nadleśniczego
Błażej Szymkowiak
914186581
Główny Księgowy
Beata Polańska
914186581 (611)
Inżynier Nadzoru
Marcin Stosik
914186581 (219)
Inżynier Nadzoru
Maciej Szabla
914186581 (218)

Dział Gospodarki Leśnej

Piotr Kalczyński
Specjalista SL ds. Gospodarki i Handlu Drewnem
Tel.: 914186581 (335)
Adam Napieraj
Specjalista ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 914186581 (336)
Barbara Adamczyk
Starszy Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody i Gospodarki Łowieckiej
Tel.: 914186581 (333)
Jolanta Szymkowiak
Starszy Specjalista SL ds. Stanu Posiadania i LMN
Tel.: 914186581 (337)
Paweł Kalczyński
Starszy Specjalista SL ds. Hodowli Lasu, Nasiennictwa, Selekcji
Tel.: 914186581 (332)
Czesław Skubisz
Specjalista SL ds. Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
Tel.: 914186581 (211)

Dział Finansowo - Księgowy

Magdalena Gawłowska
Księgowa
Tel.: 914186581 (615)
Michałowska Violetta
Starsza Księgowa
Tel.: 914186581 (613)
Joanna Wodecka
Starsza Księgowa
Tel.: 914186581 (614)
Aleksandra Klażyńska
Starszy Referent ds Księgowych
Tel.: 914186581 (617)
Joanna Pracowita
Starszy Referent ds Księgowych
Tel.: 914186581 (616)

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Grzegorz Marks
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 914186581 (671)
Marta Defratyka
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 914186581 (101)
Małgorzata Narolska
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 914186581 (672)
Dorota Luks
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 914186581 (674)
Aleksandra Rybarczyk
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 914186581 (673)

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Kucharska
Starszy Specjalista ds Pracowniczych
Tel.: 914186581 (131)

Posterunek Straży Leśnej

Rafał Pajestka
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 914186581 (221)
Piotr Muth
Strażnik Leśny
Tel.: 914186581 (221)

Stanowisko ds. Administrowania SILP

Marcin Gawłowski
Starszy Specjalista SL ds. administrowania SILP
Tel.: 914186581 (571)