Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Rokita
Nadleśnictwo Rokita
91 418-65-81, 418-68-81, 461-44-07
914186581

Rokita 2

72-110 Przybiernów

NIP: 856-000-51-32

Nadleśniczy
Mariusz Wabiszczewicz
914186581 (121)
Zastępca Nadleśniczego
Błażej Szymkowiak
914186581
Główny Księgowy
Beata Polańska
914186581 (611)
Inżynier Nadzoru
Mariusz Matczak
914186581 (219)
Inżynier Nadzoru
Maciej Szabla
914186581 (218)

Dział Gospodarki Leśnej

Dorota Przywara
Specjalista SL ds. Gospodarki i Handlu Drewnem
Tel.: 914186581 (335)
Piotr Kalczyński
Starszy Referent ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 914186581 (336)
Barbara Adamczyk
Starszy Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody i Gospodarki Łowieckiej
Tel.: 914186581 (333)
Jolanta Szymkowiak
Starszy Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 914186581 (337)
Paweł Kalczyński
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu, Nasiennictwa, Selekcji i Szkółkarstwa
Tel.: 914186581 (332)
Czesław Skubisz
Specjalista SL ds. Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
Tel.: 914186581 (211)

Dział Finansowo - Księgowy

Jadwiga Wiese
Starsza Księgowa
Tel.: 914186581 (612)
Magdalena Gawłowska
Księgowa
Tel.: 914186581 (615)
Michałowska Violetta
Księgowa
Tel.: 914186581 (613)
Joanna Wodecka
Księgowa
Tel.: 914186581 (614)

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Grzegorz Marks
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 914186581 (671)
Marta Defratyka
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 914186581 (101)
Małgorzata Narolska
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 914186581 (672)
Dorota Siwicka
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 914186581 (673)
Maciej Strzeboński
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 914186581 (674)

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Kucharska
Specjalista ds Pracowniczych
Tel.: 914186581 (131)

Posterunek Straży Leśnej

Rafał Pajestka
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 914186581 (221)
Piotr Muth
Strażnik Leśny
Tel.: 914186581 (221)

Stanowisko ds. Administrowania SILP

Marcin Gawłowski
Specjalista SL ds. administrowania SILP
Tel.: 914186581 (571)