Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów.

Nadleśnictwo Rokita prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Starostw Powiatowych w Goleniowie i Gryficach.

Sprawami dotyczącymi nadzoru nad lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Rokita zajmuje się Marcin Gawłowski.

tel: 914186581

mail: rokita@szczecin.lasy.gov.pl