Położenie

Nadleśnictwo Rokita gospodaruje na terenie 20 365 ha, w tym powierzchnia leśna stanowi 19,3 tys. ha. Nadleśnictwo położone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego i obejmuje swym zasięgiem 9 gmin: Przybiernów, Golczewo, Wolin, Kamień Pomorski, Nowogard, Płoty, Stepnica, Świerzno. Nadleśnictwo Rokita składa się z dwóch obrębów, jedenastu leśnictw i szkółki leśnej.

Historia

Nadleśnictwo Rokita administruje najbardziej na północ wysuniętymi lasami Puszczy Goleniowskiej. Do XVII wieku Puszcza Goleniowska była terenem łowieckim książąt zachodniopomorskich z dynastii Gryfitów. Tereny leśne okolic Golczewa i Wolina należały do biskupstwa kamieńskiego i do rycerskiego rodu von Flemmingów, przybyłego na Pomorze Zachodnie w XIII wieku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.