Wydawca treści Wydawca treści

Przetargi poniżej progu PZP, dzierżawy


Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Rokita publikowane są na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictworokita

od dnia 23.10.2023 r.:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

 

Nadleśnictwo Rokita udostępnia Decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr 57 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie:

„Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie"

Standaryzacja procesów planowania, przygotowania postępowań o zamówienia publiczne oraz odbioru prac leśnych powinna pozytywnie wpłynąć na transparentność procesów i równe traktowanie wykonawców.